Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Khỏi mất phần

06/03/2019 05:36
Theo quy định tại nghĩa trang chùa Vân Thê, những Phật tử khi mất được an táng theo thứ tự, chết trước chôn trước, chết sau chôn sau, không ai được giành phần trước

Một hôm có các Phật tử đến thưa với thầy quản lý nghĩa trang:

      - Bạch thầy, chúng con đi chùa đã lâu, chỉ mong sau này mất được an táng tại đất chùa. Vừa rồi chúng con ra thăm nghĩa trang thấy mộ phần quá nhiều, đất sắp hết, không biết sau này tới lượt chúng con sẽ yên nghỉ nơi đâu?

   Thầy hỏi lại:

      - Quý vị sợ mất quyền lợi phải không?

      - Mô Phật, phải.

      - Vậy thì quý vị tranh thủ chết sớm để khỏi mất phần.

      -!?!

Theo sách Chuyện bình thường (TT. Thích Chân Tính)

Các tin tức khác