Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Hình ảnh lớp tập huấn Kỹ Năng Sống dành cho trẻ em chùa Liên Trì

09/06/2014 11:19
Một vài hình ảnh của lớp tập huấn kỹ năng sống dành cho trẻ em chùa Liên Trì vào ngày chủ nhật ngày 8 tháng 6 năm 2014.

 

 

 

 

ky nang song lan1

ky nang song lan1 1

ky nang song lan1 3

ky nang song lan1 4

ky nang song lan1 5

ky nang song lan1 6

ky nang song lan1 7

ky nang song lan1 8

ky nang song lan1 9

ky nang song lan1 10

ky nang song lan1 11

ky nang song lan1 12

ky nang song lan1 13

ky nang song lan1 14

ky nang song lan1 15

ky nang song lan1 16

ky nang song lan1 17

ky nang song lan1 18

ky nang song lan1 19

ky nang song lan1 20

ky nang song lan1 21

ky nang song lan1 22

ky nang song lan1 23

ky nang song lan1 24

ky nang song lan1 25

ky nang song lan1 26

ky nang song lan1 27

ky nang song lan1 28

ky nang song lan1 29

ky nang song lan1 30

ky nang song lan1 31

ky nang song lan1 32

ky nang song lan1 33

ky nang song lan1 34

ky nang song lan1 35

ky nang song lan1 36

ky nang song lan1 37

ky nang song lan1 38

ky nang song lan1 39

ky nang song lan1 40

ky nang song lan1 41

ky nang song lan1 42

 

Chùa Liên Trì

 

Các tin tức khác