Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Một vài hình ảnh sinh hoạt GĐPT Sen Đất chùa Liên Trì

04/07/2013 16:07
Một vài hình ảnh của buổi sinh hoạt GĐPT Sen Đất chùa Liên Trì.

 

  

 

 

 

Một vài hình ảnh của giờ tụng kinh ngồi thiền

Một vài hình ảnh của giờ kiểm tra giáo lý căn bản Tứ Diệu Đế

Một vài hình ảnh của giờ học võ rèn luyện thân tâm

GĐPT Sen Đất - Chùa Liên Trì

Các tin tức khác