Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Một số hình ảnh chuẩn bị lễ Phật Đản

04/07/2013 10:07
Một vài hình ảnh chuẩn bị lễ Phật Đản tại Chùa Liên Trì

 

 

 

 

 

Cô Kim sạp hoa chợ Hậu Giang cắm hoa cúng dường đại lễ Phật Đản - Chùa Liên Trì

Cô Hạnh sạp hoa chợ đầu mối Thủ Đức cắm cúng dường đại lễ Phật Đản - Chùa Liên Trì

Chú Thu - Cô Hạnh chợ hoa đầu mối Thủ Đức cắm hoa cúng dường Phật Đản

Chùa Liên Trì

Các tin tức khác