Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Lễ chung thất trai tuần của phật tử Thiện Giải

17/11/2015 20:31
Một vài hình ảnh lễ chung thất trai tuần của phật tử Thiện Giải.

chanh dien

chanh dien 1

chanh dien 1

chanh dien 1

chung that 0

chung that 0

chung that 0

chung that 0

 

chung that 0

 

 

chung that 0

chung that 0

chung that 0

chung that 0

 

 

 

chuan bi

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

chuan bi 1

Chùa Liên Trì

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác