Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Hình ảnh lễ Vu Lan tại chùa Liên Trì

01/09/2018 18:48

Một vài hình ảnh lễ Vu Lan tại chùa Liên Trì

 

 

 

 

 

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

vu lan 2018 1

 

Chùa Liên Trì

Các tin tức khác