Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Lễ Trai Tăng và chẩn tế nhân cúng thất 49 của Cụ Bà Nguyễn Thị Tốt PD. Đồng Tâm

04/07/2013 09:58
Một số hình ảnh nhân ngày cúng tuần 49 của cụ bà Nguyễn Thị Tốt PD. Đồng Tâm

 

 

 

 

ĐĐ. Thích Trí Thường chủ sám lễ cúng ngọ

Chư Tôn Hòa Thượng trong Ban Trị Sự Thành hội Phật giáo Tp.HCM chứng minh buổi lễ cúng dường Trai Tăng

Phật tử Chúc Phước tác bạch cúng dường Trai Tăng

Hòa thượng Thích Như Tính ban đạo từ

ĐĐ. Thích Tâm Mãn gia trì trong buổi chẩn tế

Chùa Liên Trì

Các tin tức khác