Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Lễ tắm Phật_ 8/4 PL:2559

25/05/2015 20:40
Ngã kim quán mộc chư Như Lai Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ Ngũ trược chúng sanh tịnh ly cấu Đồng chứng Như Lai tịnh Pháp thân

Theo dòng lịch sử dân tộc, lễ Phật Đản cùng nghi thức Tắm Phật, đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp trong văn hóa Việt Nam “Mồng tám tắm Bụt không mưa, bỏ cả cày bừa vất cả lúa đi”. Người con Phật với lòng tôn kính Tam Bảo, trên nền tảng của chánh kiến, mỗi khi thắp một nén hương, dâng một cành hoa lên Đức Phật, hay rưới những gáo nước thơm tinh khiết lên tôn tượng Như Lai, với một tâm niệm nguyện quay về nương tựa với giác tánh nơi tự tâm, trang nghiêm cho chính mình bằng hương thơm đức hạnh, bằng cành hoa trí tuệ và bằng nước từ bi nhẫn nhục, để có khả năng tùy thuận thích ứng với mọi duyên thuận, nghịch, chuyển hóa tự thân, trang nghiêm tịnh độ. Phải chăng trong giây phút cảm ứng mầu nhiệm, ta cũng thấy được mình đang tắm gội đức Phật của chính mình. Đúng như câu châm ngôn: “Trang nghiêm tự thân chính là trang nghiêm giáo hội”.

Với ý nghĩa như vậy, sáng nay ngày 8 tháng 4 âm lịch, Chùa Liên Trì đã tổ chức buổi lễ tắm Phật trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

 Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận 

 

WP 20150525 001 Copy Copy

 

WP 20150525 030 Copy Copy

 

WP 20150525 042 Copy Copy

 

WP 20150525 082 Copy Copy

 

WP 20150525 084 Copy Copy

 

WP 20150525 086 Copy Copy

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

WP 20150525 092 Copy Copy

 

Ngã kim quán mộc chư Như Lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sanh tịnh ly cấu
Đồng chứng Như Lai tịnh Pháp thân

 

WP 20150525 105 Copy Copy

WP 20150525 111 Copy Copy

WP 20150525 128 Copy Copy

WP 20150525 114 Copy Copy

 

Chùa Liên Trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin tức khác