Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Lễ đối thú An cư kiết hạ năm 2015

04/06/2015 14:55
Sáng ngày 02.06.2015 (16.04 Ất Mùi) Chùa Liên Trì đã tổ chức lễ đối thú An cư Kiết hạ năm 2015 cho chư Ni thuộc huyện nhà, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

         Mặc dù huyện Củ Chi không có Kiết Hạ An Cư tập trung cho chư Ni (chỉ có chư Tăng) nhưng vẫn có điểm An cư tại chỗ cho chư Ni. Chùa Liên Trì  là nơi Bố tát cho chư Ni toàn huyện. Mỗi tháng Chùa tổ chức Bố tát 2 lần, vào lúc 8 giờ sáng ngày 15 và 30 âm lịch (nếu tháng thiếu thì Chùa tổ chức vào ngày 29 âm lịch). Chư Ni tại trú xứ hành trì theo thời khóa tu học của mùa An cư theo sự hướng dẫn của Sư trụ trì .

Vào lúc 9h, buổi lễ bắt đầu với nghi thức cung thỉnh Chư tôn đức Ni chứng minh lễ tác pháp An cư và kết thúc vào lúc 10h cùng ngày. Buổi lễ diễn ra trong không khí thanh tịnh, hòa hợp của chư Ni huyện Củ Chi. Nguyện cầu cho chánh pháp xương minh, Tăng già hòa hợp, để chúng sanh cùng được lợi lạc. 

   Sau đây là một số hình ảnh lễ đối thú An cư Kiết hạ 2015: 

 2 1

 2 1

2 1

 

 

 2 1

 2 1

   2 1

 2 1

2 1

 

 

  2 1

 2 1

2 1

 

 

  2 1

2 1

 

 

  2 1

2 1

 

 

  2 1

2 1

 

 

  2 1

2 1

 

 

 2 1

  2 1

 Chùa Liên Trì

 

 

 

 

 

Các tin tức khác