Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Đại Lễ Hoa Đăng Vía Đức Từ Phụ A Di Đà

17/12/2016 21:14
Vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2016 nhằm ngày 17/11 năm Bính Thân, Đại lễ hoa đăng vía đức Từ Phụ A Di Đà được tổ chức long trọng tại Chùa Liên Trì

        Vào lúc 10 sáng cùng ngày 17/11 năm Bính Thân, Ni chúng Chùa Liên Trì, gia đình Phật tử Lê Thị Hồng Hạnh may phước duyên được cung đón Hòa thượng Đạo hiệu Thượng Thiện hạ Tánh, Phó chủ tịch Hội Đồng Trị Sự Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Đạo hiệu Thượng Như hạ Tín cùng chư Tôn Giáo phẩm HĐTS TPHCM, Ban Trị Sự GHPGVN Huyện Củ Chi quang lâm đến chứng minh và tác lễ cho lễ chung thất trai tuần của cụ bà Trần Thị Thu Hà pháp danh Diệu Sanh

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer  

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer  

  

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer  

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer  

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer 

2 1 FILEminimizer

 2 1 FILEminimizer 

1 1 FILEminimizer 

1 1 FILEminimizer 

1 1 FILEminimizer 

1 1 FILEminimizer 

1 1 FILEminimizer 

1 1 FILEminimizer 

1 1 FILEminimizer 

1 1 FILEminimizer 

1 1 FILEminimizer 

1 1 FILEminimizer 

1 1 FILEminimizer 

1 1 FILEminimizer 

1 1 FILEminimizer 

1 1 FILEminimizer

1 1 FILEminimizer

Công tác chuẩn bị cho buổi lễ 

3 1 FILEminimizer    

3 1 FILEminimizer   

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer 

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer   

3 1 FILEminimizer     

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer 

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 28 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer   

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer  

3 1 FILEminimizer 

Mỗi người mỗi ngọn lửa tim

Về đây thắp sáng đi tìm chân như

Pháp Phật ngọn lửa tình thương

Truyền đăng tỏa sáng ngàn phương muôn loài.

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer 

5 5 FILEminimizer

5 6 FILEminimizer

5 7 FILEminimizer 

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 22 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 23 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 36 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

 

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 46 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

Huyền vi bên cội Bồ Đề
                 Từ Quang lan tỏa nguồn mê tan dần
                  Dứt vô minh, hết hận sân
                        Hội thuyền Bát Nhã về gần đây Tây Phương ...

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

5 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 5 FILEminimizer

.6 6 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 13 FILEminimizer

.6 14 FILEminimizer6 15 FILEminimizer

.6 16 FILEminimizer

.6 17 FILEminimizer

.6 18 FILEminimizer

.6 19 FILEminimizer

.6 21 FILEminimizer

.6 22 FILEminimizer

.6 23 FILEminimizer

.6 24 FILEminimizer

.6 25 FILEminimizer

.6 26 FILEminimizer

 

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer 6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 39 FILEminimizer

.6 40 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

.6 1 FILEminimizer

"Đêm lung linh lung linh. Ngàn nến vàng dâng Phật

Ngàn trái tim thổn thức như chào đón Thế tôn

Đêm huyền thoại trong thế giới thiết tha

Ngàn nến vàng dâng Phật, ngàn trái tim an hòa ".

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

Ngọn đèn đang rực sáng
          Như đèn huệ bừng lên
             Ngộ khai trong tỉnh giác
             Chánh pháp phụng thường hành.

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 1 FILEminimizer

7 31 FILEminimizer

7 32 FILEminimizer

7 33 FILEminimizer

8 2 FILEminimizer

8 1 FILEminimizer

8 3 FILEminimizer

8 5 FILEminimizer

8 6 FILEminimizer

8 8 FILEminimizer

8 9 FILEminimizer

8 10 FILEminimizer

8 11 FILEminimizer

 

          Chùa Liên Trì

 

 

 


 

Các tin tức khác