Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Chùa Liên Trì Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

30/01/2017 12:41
Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật Lòng từ bi nô nức bỗng dâng trào Mùi khói hương nghi ngút tự bàn cao Lòng khấn nguyện chúng sanh đời bớt khổ

 

 

 

 

 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 

1 1 

1 1 

 

Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật
Lòng từ bi nô nức bỗng dâng trào
Mùi khói hương nghi ngút tự bàn cao
Lòng khấn nguyện chúng sanh đời bớt khổ.

1 1

Về chùa lễ Phật đầu năm
Dù cho tâm Phật xa xăm cũng gần
Nếu ai biết sống tinh cần
Về chùa tu học phước phần kết duyên.

 

 

1 1

1 1

1 1

1 1 

1 1 

 

1 1

 

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 

1 1 

1 1 

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 

1 1 

1 1 

1 1

1 1

Trong thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, đời thứ lữ dù bình bát cơm ngàn nhà nhưng chư Ni Chùa Liên Trì vẫn rộn rả tiếng cười với những câu chuyện tình cuối năm để bỏ lại tất cả buồn vui để chào đón mùa xuân vô năng thắng

 

Tiếng chuông nhẹ điểm lặng lẽ bay vào hư không tĩnh lặng mang tất cả tâm tư theo gió bay đi. Những nụ cười hiển hiện trên từng gương mặt phơi phới đón xuân sang trong tình Thầy trò ấm áp.

1 1

1 1

 

 

1 1

1 1

1 1

1 1 

1 1 

1 1 

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 

1 1 

1 1 

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 

1 1 

1 1 

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 

1 1 

1 1 

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 

1 1 

1 1 

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

 

Chúng con không ai biết ai nhưng  lại được cùng nhau quỳ dưới chân của Thầy. Chúng con sẽ nêu cao ý chí của bậc xuất trần thượng sĩ. Chúng con sẽ không làm diễn viên mà sẽ  làm khán giả để nhìn lên sân khấu của đời mình. Nếu có một điều ước, chúng con ước đời đời kiếp kiếp được cùng với Thầy phát đại nguyện thành đại đạo dù có đối diện với  những ngang trái của kiếp người giả tạm.  Chúng con nguyện sẽ đồng hành đồng tâm cùng Thầy. 

Chùa Liên Trì

Các tin tức khác