Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Lễ Bố tát lần thứ 5 tại hạ trường An cư kiết hạ Chùa Liên Trì

09/08/2017 20:55
Sáng ngày 15.6 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 6.8.2017) chư Ni hạ trường an cư tại chỗ Chùa Liên Trì , Huyện Củ Chi đã long trọng diễn ra lễ Bố Tát lần thứ 5.

Vào lúc 8 giờ sáng, Chư Ni hạ trường an cư kiết hạ có phước duyên thù thắng khi được cung đón Hòa thượng đạo hiệu Thượng Như hạ Tín quang lâm. Thời pháp thoại sách tấn chư hành giả tinh tấn tu tập của Hòa thượng được diễn ra trong không khí trang nghiêm tràn đầy pháp vị.

Sau thời pháp thoại, lễ Bố Tát được diễn ra với sự tham dự quang lâm chứng minh của chư tôn đức Ni Huyện Củ Chi cùng Ni chúng đang tu học trong trường hạ.

Sau thời niêm hương tác bạch, nghi thức cử hành lễ Bố Tát được bắt đầu.

Lễ cúng dường trai tăng do các Phật tử phát tâm cúng dường đã được long trọng diễn ra cùng ngày.

Sau đây là một vài hình ảnh mà BBT ghi nhận được trong buổi lễ : 

 

 

 

2 1 

 

2 1 

 

2 1 

 

2 1 

 

2 1 

 

2 1 

 

2 1

  

2 1

  

2 1

 

 2 1

  

2 1

 

 2 1

  

2 1

  

2 1

  

2 1

 

 2 1

  

2 1

  

2 1

  

2 1

 

 2 1

  

2 1

 

 2 1

  

2 1

  

2 1

  

2 1

  

2 1

 

 2 1

  

2 1

  

2 1

  

2 1

 

 2 1

  

2 1

 

 2 1

  

2 1

 

 2 1

  

2 1

 

 2 1

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 2 1

  

2 1

  

2 1

  

2 1

 

 2 1

  

2 1

 

 2 1

  

2 1

 

 2 1

 

Chùa Liên Trì

Các tin tức khác