Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Cách sống khác nhau, kết quả khác nhau

22/11/2019 20:56
Nếu cuộc sống của chúng ta lấy tiền làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất khổ cực.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy phụ nữ làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất mệt mỏi.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy ái tình làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất đau thương.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy leo cao làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất phiền muộn.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy khoan dung làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy tri túc làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất vui vẻ.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy cảm ơn làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất thiện lương.

 

St

Các tin tức khác