Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

“Không tranh cãi” chính là trí tuệ

18/02/2021 19:58
“Không tranh giành” chính là từ bi.
 
“Không tranh cãi” chính là trí tuệ.
 
“Không nghe” chính là thanh tịnh.
 
“Không nhìn” chính là tự tại.
 
“Tha thứ” chính là giải thoát.
 
 
St

Các tin tức khác