Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Sự tôn trọng chân thành

11/08/2017 19:56
Trong việc thực tập hàng ngày, quán chiếu trên những lợi ích của từ ái, bi mẫn và ân cần, rồi thì quán chiếu trên những bất lợi của sân hận. Quán chiếu liên tục như vậy, thì nhận thức lớn mạnh rõ rang về từ ái, có tác dụng trong việc giảm thiểu xu hướng của chúng ta đối với thù oán và gia tăng sự quan tâm của chúng ta cho từ ái. Bằng phương tiện này ngay cả sân hận cũng có thể bị được giảm thiểu.

Mọi người có thể thấu hiểu qua kinh nghiệm tự nhiên và cảm nhận thông thường rằng tình cảm là cần yếu ngay từ ngày sinh; đó là căn bản của sự sống. Chính sự tồn tại của thân thể chúng ta đòi hỏi tình cảm của người khác, và những người cũng đáp ứng với tình cảm. Mặc dù xen lẫn với dính mắc, nhưng tình cảm này không căn cứ trên sự hấp dẫn của thân thể hay tình dục, vì thế nó có thể được mở rộng đến tất cả mọi chúng sanh mà không bị thành kiến.

Mục tiêu là để trau dồi trái tim của chúng ta như sự quan tâm của một bà mẹ tận tụy cảm nhận cho con cái của bà, và rồi tập trung nó càng nhiều càng nhiều hơn cho con người và chúng sanh. Đây là một lòng từ ái chân thành, đầy năng lực. Những cảm giác như vậy cho chúng ta một sự thấu hiểu chân thật về nhân quyền, điều đó không phải chỉ trên nền tảng ngôn ngữ hợp pháp, mà nó có gốc rể sâu xa trong trái tim.

Tình thương chúng ta cảm nhận thông thường bị thành kiến và xen lẫn với dính mắc. Lòng bi mẫn chân thành tuôn tràn đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là những kẻ thù của chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng để phát triển lòng bi mẫn đến kẻ thù của chúng ta, nguời ấy có thể không lợi lạc một cách trực tiếp, người ấy thậm chí có thể không biết về điều ấy. Nhưng ngay lập tức nó sẽ lợi lạc hành giả bằng việc làm tĩnh lặng tâm tư hành giả. Trái lại, nếu chúng ta cứ chăm chú vào vấn đề mọi thứ dễ sợ như thế nào, thì ngay lập tức đánh mất sự hòa bình của tâm hồn chúng ta.

Sự tôn trọng chân thành sẽ hình thành nếu chúng ta tiếp xúc với nhau nhiều hơn và đi đến thấu hiểu những giá trị của nhau. Đây là vấn đề chúng ta sẽ phát triển sự ngưỡng mộ và hiểu rõ giá trị của nhau như thế nào.

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Các tin tức khác