Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Mạnh - yếu

20/09/2021 13:06

Thép có sức mạnh, nhưng lửa có thể nung chảy nó.


Lửa có sức mạnh, nhưng nước có thể dập tắt nó. 


Nước có sức mạnh, nhưng Mặt trời có thể khiến nó bốc hơi. 


Mặt trời có sức mạnh, nhưng mây có thể che khuất nó.


Mây có sức mạnh, nhưng gió có thể thổi tan nó. 


Gió có sức mạnh, nhưng núi cao có thể chặn nó. 


Núi có sức mạnh, nhưng những vận động viên leo núi có thể chinh phục nó. 


Kẻ chinh phục có sức mạnh, nhưng cái chết có thể uy hiếp kẻ đó. 


Cái chết có sức mạnh, nhưng người tu có thể chế phục nó. 


Vậy, vạn vật trên thế gian này, ai là kẻ mạnh?

 

 

St

Các tin tức khác