Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Con người sợ nhất điều gì

17/11/2022 12:46
Có một chú tiểu, sau nhiều năm tu học ở chùa mới cung kính thưa hỏi hoà thượng:

Thưa sư phụ, con người ta sợ nhất cái gì?

  Hoà thượng hỏi lại vị đệ tử, vậy, theo con sợ nhất cái gì?

- Dạ thưa sư phụ, có phải là sự cô độc không ạ?

- Hoà thượng lắc đầu:

  Không đúng!

- Dạ thưa sư phụ: vậy là sự hiểu nhầm chăng?

  Cũng không đúng!

- Là sự tuyệt vọng?

  Càng lại không đúng!

- Rồi chú tiểu liền đưa ra mười mấy phương án khác, nhưng hết thảy hoà thượng đều không chấp nhận.

- Chú tiểu cảm thấy mất tự tin trước những lời xác định là không, nên vặn hỏi lại sư phụ, vậy là gì?

  Là chính mình?

- Chú tiểu bất ngờ nhận ra chính mình là tâm trong sáng thanh tịnh!

St

Các tin tức khác