Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Trong vạn sự, nhẫn làm đầu

08/10/2017 20:35
Vương Thủ Hòa là Quang Lộc Khanh đời Đường (tên một chức quan) trước nay ông chưa hề tranh chấp với người khác. Ông đã từng viết một chữ “Nhẫn” rất lớn trên bàn, những chỗ như bức màn che cũng đều thêu lên chữ “Nhẫn”.

Đường Minh Hoàng cảm thấy tên Vương Thủ Hòa cũng có nghĩa là “không tán thành việc thế nhân thích tranh đua”, nên cho gọi Vương Thủ Hòa tới bên mình, hỏi rằng: “Tên của khanh gọi là Vương Thủ Hòa, cũng đủ thấy khanh không thích tranh đấu. Giờ, khanh lại thích viết chữ ‘Nhẫn’, người khác cũng có thể thấy được dụng tâm của khanh”.

Vương Thủ Hòa trả lời rằng: “Thần nghe nói: Vật cứng dễ bị bẻ gãy. Trong vạn sự, nhẫn nhịn là tốt nhất”.

Đường Minh Hoàng tán thưởng rằng: “Hay!”, liền ban thưởng gấm vóc lụa là nhằm thể hiện sự biểu dương.

 

Trích dẫn từ “Kinh Nhẫn” của Ngô Lượng đời nhà Nguyên

Các tin tức khác