Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Ba điều sung sướng nhất

04/01/2018 20:30
Xưa có ông lão cứ vui cười ca hát suốt ngày. Thấy lạ, có người hỏi: - Tại sao ông vui tươi mãi như thế?

Ông lão đáp:

- Trong muôn loài muôn vật, trâu chó dê ngựa… Người là sinh vật cao nhất (Tối linh ư vạn vật). Ta được làm người, đó là điều sướng thứ nhất.

Trong thiên hạ có người tàn tật, đui què. Ta được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai.

Người đời thường vì sự giàu có, danh vọng mà phải gian khổ. Ta có ăn đủ một ngày ba bữa, không lo lắng gì cả; ấy là điều sướng thứ ba.

Còn chuyện sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được, ta cũng như mọi người, việc gì phải buồn. Nghĩ tới ba điều sướng ta có được, ta vui ca cũng là chuyện thường tình, mắc mớ chi mà hỏi!

 

St

Các tin tức khác