Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Hàn Tín giúp hai người buôn phân chia dầu

04/03/2018 15:19
Hàn Tín từ nhỏ đã rất thông minh. Có một ngày, khi ông đang đi trên đường thì nhìn thấy hai người đang cãi lộn. Nguyên do là hai người này ban đầu hùn vốn đi buôn dầu, sau đó chỉ vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau, chửi mắng nhau không thôi.

Dầu trong vạc của họ vẫn còn dư 10 cân, hai người đang chuẩn bị chia đều, đường ai nấy đi. Nhưng chớ trêu thay, lúc đó lại không có cân, mà chỉ chỉ một cái hồ lô có thể chứa được 3 cân dầu và một cái hũ có thể đựng được 7 cân dầu. Hai người phân chia đủ kiểu nhưng vẫn không thể đều, vì thế cuối cùng quay sang oán trách nhau.

Lúc đó Hàn Tín bèn tiến đến, sau khi hiểu ngọn ngành câu chuyện liền nói với hai người lái buôn:

“Hãy rót dầu vào đầy hồ lô rồi đổ hết vào cái hũ, làm như thế 2 lần. Lần thứ 3 lại rót dầu đầy hồ lô, rồi đổ ra cái hũ cho đến khi cái hũ đầy. Lúc này trong hồ lô sẽ còn lại 2 cân dầu. Sau đó đổ hết dầu trong hũ vào cái vạc, rồi rót 2 cân dầu còn lại trong hồ lô vào cái hũ. Lại tiếp tục rót dầu vào đầy hồ lô, xong rồi đổ hết dầu trong hồ lô vào cái hũ. Như vậy trong vạc còn lại 5 cân dầu, mà trong cái hũ cũng có 5 cân dầu”.

Cả hai người làm theo như vậy, kết quả là phân chia rất đều và đều tấm tắc khen ngợi tài trí của Hàn Tín.

Từ giai thoại trên, có thể thấy, đúng là:

Gặp chuyện phải động não,

Không cần nhọc sức phân tranh.

Tĩnh tâm ắt nghĩ ra được,

Tĩnh tư ắt thông minh!

 

ST

Các tin tức khác