Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Thế nào cho phải đạo

26/12/2018 21:05
Đức Khổng Tử có một người học trò cha mẹ già yếu.

Một hôm người này làm phiền lòng cha mẹ, bị mẹ mắng và cha đánh. Người họctrò này biết lỗi, đứng yên cho cha đánh và sau đó đến kể lại với thầy. Khổng Tử nói với người học trò này rằng như vậy là bất hiếu, vì nếu để cha mẹ đã già, mà phải đánh con làm đau tay cha mẹ, là một cái tội.

Một lần khác, người học trò lại mắc sai phạm và lại bị cha đánh. Nghe lời dạy của thầy, người học trò bỏ chạy không để cha mình phải đau tay. Lại đến trình với Thầy. Đức Khổng Tử bảo như thế lại là quá bất hiếu vì không đánh được con thì cha mẹ giận, nhỡ ông đuổi theo vấp té thì tội lại càng lớn.

Người học trò không biết làm thế nào cho phải, hỏi Thầy. Đức Khổng Tử dạy rằng “Cách duy nhất là cố gắng tránh, không bao giờ làm bất cứ điều gì để cha mẹ phải giận, ấy là hiếu đạo”.

ST

Các tin tức khác