Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Vịt và cá rô

20/04/2019 20:56
Cá rô lóc lách lên bờ, đến khi nước rút, bị mắc cạn trên một vũng khô.

Tưởng mình sắp chết, may mắn thấy bầy vịt đi qua, cá rô bèn năn nỉ:
 

– Làm ơn cho xin ít nước, không tôi chết mất!

 

Bầy vịt đáp:

– Cứ nằm đợi đấy đi, để tụi tôi đi kiếm ăn một lát, rồi chiều sẽ đem nước về cho cá bơi.

 

Nói xong, bầy vịt lũ lượt ra đồng. Cá rô nằm chờ suốt một ngày giữa trời nắng gắt.

 

Chiều đến, bầy vịt đem về cho đầy tràn một vũng nước, nhưng khi đó cá đã chết khô rồi…

 

St

 

Các tin tức khác