Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Kính Gửi Thầy! Bậc Ơn Sư của con

18/11/2014 10:20
Kính Gửi Thầy! Bậc Ơn Sư của con

Ơn giáo dưỡng một đời nên Huệ mạng.
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền    

Thật vậy, Thầy là một bật Ân Sư khả kính của chúng con. Thầy đã đem tất cả tấm lòng của Thầy để dạy dỗ chúng con nên người. Thầy đã dìu dắt chúng con trên bước đường tu nhơn học đạo. Những lời Thầy dạy chúng con, là muốn cho chúng con tốt hơn trên con đường tu của mình. Thầy đã chỉ ra những sai lầm của chúng con để nhận diện được cái sai đó mà tu tập tốt hơn. Thầy đã nhắc nhở cho chúng con biết những điều mà một người tu phải làm .

Con biết là con đã làm cho Thầy phải phiền lòng về con. Con biết Thầy muốn con phải nhận diện chính  bản thân mình trước, đừng nhìn lỗi người. Con sẽ cố gắng sửa đổi bản thân con và ghi nhớ những điều Thầy dạy. Con sẽ tu sửa tâm con để thầy không phiền lòng về con nữa.

Nhân ngày báo ân và tri ân , nguyện cầu Hồng ân tam bảo gia hộ cho Thầy sức khỏe khinh an, mãi là ngọn hải đăng để soi sáng chúng con từ bờ mơ đến bờ giác .

Đây là những lời thật lòng của con kính dâng lên bật ân sư khả kính.Con Pháp Ngạn kính dâng lên Thầy!

Các tin tức khác