Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Người Tu sĩ

06/01/2015 09:48
Phận làm người tu sĩ,Chớ khởi tưởng buông lung,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phận làm người tu sĩ

Chớ khởi tưởng buông lung,

Nên quán chiếu thân tâm

Thường nghĩ đến Niết-bàn.

Diệt trừ hết phiền não

Thân tâm được thanh tịnh.

Người trí thường nghĩ vậy

Độ mình qua bể khổ,

Nguyện tinh tấn tu hành

Hết quãng đời còn lại.

                                                                                           

                                     Pháp Vân

Các tin tức khác