Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Có Phật trong con, con không tìm đâu nữa.

05/01/2017 19:41
Xin một lòng kính lạy, năm vóc sát đất trước Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni_ bậc Cha lành của nhân loại, Người đã tìm ra chân lý nhiếp phục nhân sinh.
Cúi đầu đảnh lễ mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng.
Kính lễ Đức Thế Tôn!
Con đang an trú và thực tập hơi thở chánh niệm để quán chiếu những gì đang xảy ra trong con. Đã có thời con đi tìm cái gì làm bản tâm chân thật của mình. Những kiến thức về đạo học, thế học, những kỷ năng ít ỏi giữa cõi đời phù tạm chưa thoả mãn khao khát đi tìm kiếm chính mình.
 
Bạch Đức Thế Tôn!
Con đang tập nhìn, tập tiếp xúc và lắng nghe với tâm không phân biệt, không cố chấp. Con thấy Ngài hiện diện trong những pháp môn mà con đang thực tập. Con thấy hình ảnh Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề cách đây hơn 2500 năm. Trải qua những năm tháng tầm Sư học đạo, khổ hạnh rừng già, sau 49 ngày đêm thiền định Ngài đã tìm ra con đường trung đạo đưa nhân loại từ mê lầm đến giác ngộ, từ đau khổ đến an vui. Từ phương đông, ánh sao mai lấp lánh cũng chính là lúc Ngài thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác. 
 
Kính bạch Ngài, con kính nghe:
" Cái gì là lõi cây, cái đó sẽ tồn tại lâu dài." Trong cuộc sống thường ngày, con người dễ rơi vào những mục đích tầm thường, nhầm lẫn giữa đường hướng và mục tiêu, giữa phương tiện và cứu cánh. Để rồi bị lôi kéo bởi danh vọng tầm thường, cao ngạo với tri kiến, thoả mãn với thành quả tạm thời trên bước đường tu học. Như một người tha thiết đi tìm lõi cây nhưng chỉ bằng lòng với cành lá, vỏ cây hay giác cây tìm được.
 
Ý thức được những chướng duyên, vấp ngã trên bước đường phía trước, con nguyện thực tập hạnh nhẫn nhịn, lắng nghe và chấp nhận để phấn đấu. Con biết rằng, qua mỗi sự việc con có cơ hội để rèn luyện ý chí, trau dồi tự thân để vững chải trên đôi chân của mình.
 
Xin một lòng kính lạy, năm vóc sát đất trước Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni_ bậc Cha lành của nhân loại, Người đã tìm ra chân lý nhiếp phục nhân sinh.
 
Có Phật trong con, con không tìm đâu nữa.
 
HTT_ PH
8/12 ÂL

Các tin tức khác