Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

 • Vượt qua mê tín Vượt qua mê tín

  Là con người, chúng ta sống trong đời này đều trải qua nhiều giai đoạn với niềm vui lẫn nỗi buồn. Đối với người tu, điều quan trọng là cần nên nhận di...

  xem thêm >>
 • Vô ngã nhưng sự sống vẫn nhiệm mầu Vô ngã nhưng sự sống vẫn nhiệm mầu

  Vài năm trước trong một buổi nói chuyện của đức Đạt Lai Lạt Ma, có một anh thanh niên trẻ than với Ngài, “Con không thể nào tập thiền được. Lúc nào c...

  xem thêm >>
 • An ổn với thực tại An ổn với thực tại

  Trong cuộc sống, có lẽ một điều mà chúng ta có thể giúp làm vơi bớt khổ đau cho nhau là một thái độ chấp nhận, không phê phán, không cần lời giải thíc...

  xem thêm >>
 • Chân lý tương đối Chân lý tương đối

  Chơn lý tương đối là những sự thật còn nằm trong đối đãi đối trị nhau. Những sự đối đãi ấy là : Sáng đối tối, lạnh đối nóng, xấu đối tốt, thiện đối ác...

  xem thêm >>
 • Mùa xuân chuyển hóa Mùa xuân chuyển hóa

  Bản chất của mùa Xuân là chuyển hóa. Nó có khả năng chuyển hóa đối với những gì đang có mặt để trở thành mùa xuân cho chính nó, mà không phải là mùa k...

  xem thêm >>