Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

 • Trung ấm thân Trung ấm thân

  Trung ấm thân chẳng phải do cha mẹ sanh ra, nó là mầm rễ luân hồi trong sáu đường từ vô thủy đến nay....

  xem thêm >>
 • Nhân quả luân hồi Nhân quả luân hồi

  Những việc chúng ta làm lành hoặc dữ chẳng phải là làm xong thì thôi, tức là vì chúng ta có cái thức A Lại Da giống như mảnh ruộng dung nạp hết thảy c...

  xem thêm >>
 • Cú, Quạ tranh hùng Cú, Quạ tranh hùng

  Thuở xa xưa, một đàn Cú và một đàn Quạ có một mối thù không đội trời chung, luôn thừa cơ hội tàn sát, giết hại lẫn nhau, và mỗi bên đều có một khiếm k...

  xem thêm >>
 • Tự giáo dục Tự giáo dục

  Bạn thắc mắc tu học Phật pháp có khó không và có được lợi ích gì. Xin được thưa với bạn rằng khó thì thật khó đấy, vì Phật pháp vốn rất thâm sâu, cao ...

  xem thêm >>
 • Lìa tướng văn tự Lìa tướng văn tự

  Cổ Đức có nói: “Sông hồ chẳng có tâm làm chướng ngại người, Phật, Tổ chẳng có ý gạt gẫm người. Chỉ tại đương nhân qua chẳng được, chớ nên nói sông hồ ...

  xem thêm >>