Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Trung ấm thân
  Trung ấm thân

  Trung ấm thân chẳng phải do cha mẹ sanh ra, nó là mầm rễ luân hồi trong sáu đường từ vô thủy đến nay.

  >>> Xem thêm
 • Nhân quả luân hồi
  Nhân quả luân hồi

  Những việc chúng ta làm lành hoặc dữ chẳng phải là làm xong thì thôi, tức là vì chúng ta có cái thức A Lại Da giống như mảnh ruộng dung nạp hết thảy chủng tử (hạt giống). Hạt giống sau này chín mùi ra hoa kết quả hoặc khổ hoặc vui, vẫn là tự mình gây ra nghiệp gì thì tự mình chịu lấy. Ông hiện nay trồng một cái nghiệp nhân nào,

  >>> Xem thêm
 • Cú, Quạ tranh hùng
  Cú, Quạ tranh hùng

  Thuở xa xưa, một đàn Cú và một đàn Quạ có một mối thù không đội trời chung, luôn thừa cơ hội tàn sát, giết hại lẫn nhau, và mỗi bên đều có một khiếm khuyết riêng của mình. Loài Cú có một nhược điểm là ban ngày có mắt như mù còn Quạ thì đêm lại mù mịt, tối tăm. Một bên sợ ban ngày, còn một bên lại sợ ban đêm, nên trong lòng luôn

  >>> Xem thêm
 • Tự giáo dục
  Tự giáo dục

  Bạn thắc mắc tu học Phật pháp có khó không và có được lợi ích gì. Xin được thưa với bạn rằng khó thì thật khó đấy, vì Phật pháp vốn rất thâm sâu, cao siêu, vượt ra ngoài những gì mà bạn từng được giảng dạy và suy nghĩ. Nó cũng có thể được hiểu là khó, vì nó là đường hướng tự giáo dục, tự kỷ luật, đòi hỏi bạn phải tự mình tìm

  >>> Xem thêm
 • Lìa tướng văn tự
  Lìa tướng văn tự

  Cổ Đức có nói: “Sông hồ chẳng có tâm làm chướng ngại người, Phật, Tổ chẳng có ý gạt gẫm người. Chỉ tại đương nhân qua chẳng được, chớ nên nói sông hồ làm chướng ngại người.

  >>> Xem thêm
 • Tìm lại mình, biết được mình là trên hết
  Tìm lại mình, biết được mình là trên hết

  Đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay là: “Tìm lại mình, biết được mình là trên hết.” Đề tài này, mới nghe qua quí vị thấy quá đơn giản, nhưng thật là thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta.

  >>> Xem thêm
 • Tám Bài Kệ Chuyển Hoá Tâm–Đức Đạt Lai Đạt Ma thuyết giảng
  Tám Bài Kệ Chuyển Hoá Tâm–Đức Đạt Lai Đạt Ma thuyết giảng

  Cho tới nay chúng ta đã nói về những điều căn bản có thể giúp ta chuyển hóa tâm, về sự cần thiết huân tập tâm thức. Ðiểm thiết yếu nhất là ta cần phát triển Bồ đề tâm, ý hướng vị tha muốn đạt tới giác ngộ để độ chúng sanh. Ðiểm này được phát khởi nhờ huân tập hai ước nguyện giúp người và đạt đạo.

  >>> Xem thêm
 • Hạnh Bồ Tát
  Hạnh Bồ Tát

  Hạnh Bồ-tát ở trong phần tiệm tu, một khi đã thấy tánh thì “xứng tánh làm Phật sự”. Do đó sự ngộ nhập Pháp thân càng thêm rộng thêm sâu.

  >>> Xem thêm