Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Nhìn thấu bản chất của sanh mệnh

10/01/2018 21:30
Lúc chúng ta không hiểu được bản chất của sanh mệnh, dễ mang đến những phiền não, hoặc trạng thái vô minh?

Mọi chuyện đều vô thường nên phải sống trong hiện tại

Do nhân duyên khởi và cũng do nhân duyên diệt cho nên không chấp trước

May mắn không phải là vĩnh cửu nên phải biết tạo phước và biết đủ

Chỉ  có nhìn bản chất của thế sự hoại diệt trong từng thời khắc, có như thế thì  lúc nó biến hóa ta không có gì là trở  tay không kịp, và đối diện với cái chết cũng không có gì là hoảng hốt lo sợ.

Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, sanh mạng là vô thường, cho dù chúng ta có thành công bao nhiêu, tiền bạc có nhiều cũng không thể sống mãi. Lúc cái chết đến chúng ta phải xả bỏ mọi thứ. Đứng về phương diện này thì cái chết của người có nhiều tiền và cái chết của cầm thú có gì đâu khác biệt.

Lúc chúng ta có được hạnh phúc thì nên chia cho người khác một phần như vậy sẽ làm cho cuộc sống càng thêm có ý nghĩa.

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Các tin tức khác