Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Đi trên mọi con đường

01/02/2018 20:34
Tâm hồn rộng lớn là tài sản quí báu nhất trong đời sống của bạn. Sống với tâm hồn ấy, bạn tự trở thành con người thánh thiện và cao cả ngay trong cuộc đời này.

Với tâm hồn ấy, bạn có thể chế tác ra muôn vàn hạnh phúc cho chính bạn và người khác. Tâm hồn lớn chính là con đường lớn, không có bất cứ con đường lớn nào ngoài tâm hồn lớn của bạn. Hạnh phúc là tâm hồn lớn, không có hạnh phúc lớn nào ngoài sự rộng lớn của tâm hồn.

Bạn hãy nhìn biển rộng để thấy sự độ lượng và bao dung của biển đối với các ao rãnh, sông ngòi và vô số loài thủy tộc. Bạn hãy nhìn vào tâm bạn để thấy rõ, nếu tâm bạn càng rộng lớn, thì mọi sự thuận nghịch xảy ra đối với bạn đều cảm thấy dễ chịu. Bạn sẽ không bị cái thuận cuốn hút và cũng không bị cái nghịch làm chao đảo. Thuận và nghịch của cuộc đời không làm

cho đời sống của bạn bị cuốn hút hay chao đảo là do tâm của bạn rộng lớn vậy.

Ở trong thế giới vật lý, không có bất cứ sự vật nào có thể dung chứa được tâm, và không có bất cứ con đường nào lớn hơn con đường của tâm, nhưng tâm có thể dung chứa được tất cả và tâm có thể tạo ra vô số con đường.

Bạn hãy buông bỏ ngay những tâm hành thấp kém nơi tâm của bạn là con đường lớn tức khắc hiện ra cho bạn. Bạn hãy buông bỏ những tâm hành so đo tính toán hơn thua nơi tâm của bạn, thì bình an tức khắc hiện ra cho đời sống của bạn.

Bình an đến với bạn không phải từ sự tìm kiếm và cầu nguyện, mà đến từ sự buông bỏ tính ngã nơi tâm hồn của bạn. Nếu bạn mang tính ngã để tìm cầu hạnh phúc, chắc chắn thất vọng và khổ đau sẽ xảy ra cho bạn. Và nếu bạn mang tính ngã để kiếm tìm Phật, thì chắc chắn yêu quái sẽ xảy ra trong đời sống của bạn hàng ngày. Yêu quái chính là tính ngã của bạn.

Không một ai có khả năng cản trở được bạn đi trên con đường lớn, ngoại trừ tính ngã của bạn.

Tính ngã của bạn càng lớn, thì vô minh của bạn càng dày và tâm hồn của bạn càng trở nên chật hẹp, khổ đau của bạn và những thất vọng của bạn từ đó mà có mặt.

Bạn nên biết, hạnh phúc của bạn không phải là đi trên con đường lớn, mà do chính bạn thấy được sự thật của con đường lớn để đi và phát khởi được tâm hồn lớn để đi trên mọi con đường.

 

HT. Thích Thái Hòa

Các tin tức khác