Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Cái biết có thể và không thể

07/02/2018 21:23
Tai họa và sự an toàn đến với ta từ sự hiểu biết. Nếu ta có sự hiểu biết lớn, nhưng ta lại đem sự hiểu biết lớn ấy phục vụ cho một tâm lượng nhỏ nhoi của ta, thì tai họa chắc chắn sẽ đến với ta và đến với những người liên hệ với ta.

Nếu sự hiểu biết của ta quá nhỏ nhoi, nhưng những ước vọng của ta quá lớn, chắc chắn chúng sẽ dẫn sinh những thất vọng và khổ đau cho ta.

Nếu ta có sự hiểu biết lớn, ta lại biết đem sự hiểu biết lớn ấy phục vụ cho một tâm lượng rộng lớn của ta, sự an toàn không phải đến với ta từ một phía mà đến với ta từ nhiều phía.

Nếu ta có sự hiểu biết lớn, nhưng những ước mơ của ta lại đơn giản, nếp sống của ta lại bình dị, điều ấy hoàn toàn không làm cho ta thất vọng, mà còn làm cho ta luôn luôn sống ở trong an toàn.

Nếp sống an toàn là nếp sống mà trong đó, ta chỉ nói, làm và suy nghĩ những gì mà ta có thể. Và trong nếp sống của ta không có an toàn là do ta nói, làm và suy nghĩ những gì mà ta không thể.

Những gì không thể, nhưng ta vẫn nỗ lực để làm, ta sẽ bị những gì không thể ấy, cuốn hút không những làm cho ta mất hết chủ quyền và mất hết tự do, mà còn làm cho mọi sinh lực của ta bị khô kiệt.

Chủ quyền, tự do và sinh lực không đến với ta từ những điều kiện không thể, mà đến với ta từ những điều kiện có thể. Chủ quyền, tự do và sinh lực đến với ta từ những điều kiện có thể là những chủ quyền, tự do và sinh lực hiện thực, ta có thể sử dụng những chủ quyền, tự do và sinh lực ấy, để phát triển chúng càng lúc, càng trở nên toàn diện. Những chủ quyền, tự do và sinh lực đến với ta từ những điều kiện không thể, chúng chỉ là những chủ quyền, tự do và sinh lực ảo, nó có tác dụng gây thất vọng và khổ đau cho ta và làm cho ta càng ngày càng bị mất hết chủ quyền, tự do và sinh lực.

Cái biết có thể và không thể sẽ dẫn sinh mọi hành động an toàn cho ta và dẫn ta đi trong đời sống hạnh phúc.

HT. Thích Thái Hòa

Các tin tức khác