Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phước đức tròn đầy

10/02/2018 20:08
Tai họa lớn nhất của ta là không nghe được sự thật, không nhìn thấy được sự thực, không biết được sự thật, không tiếp xúc được với sự thật và không có khả năng chấp nhận được sự thật để sống.

Phước đức lớn nhất của ta là nghe được sự thật, nhìn thấy được sự thật, biết được sự thật, tiếp xúc được với sự thật và chấp nhận được sự thật để sống.

Ở trên đời có những người hoàn toàn không nghe được sự thật; có những người nghe được sự thật, nhưng không hiểu được sự thật; có những người hiểu được sự thật, nhưng không tiếp xúc được với sự thật và có những người nghe được sự thật, thấy được sự thật, hiểu được sự thật, tiếp xúc được với sự thật, nhưng không có đủ khả năng chấp nhận được sự thật để sống.

Những người như thế là những người đang sống ở trong tai họa, từ những tai họa nầy lại dẫn sinh cho họ những tai họa khác.

Ở trên đời có những người nghe được sự thật, thấy được sự thật, tiếp xúc được với sự thật, hiểu được sự thật và có khả năng chấp nhận sự thật để sống.

Những người như thế là những người đang sống ở trong phước đức và từ phước đức nầy lại dẫn sinh cho họ những phước đức khác.

Muốn nghe được sự thật, trước hết ta phải biết buông bỏ tâm chấp ngã nơi ta. Nếu không buông bỏ tâm nầy, ta không thể nào nghe được sự thật từ mọi âm thanh; ta không thể nào thấy được sự thật từ nơi mọi cách nhìn, cách hiểu và cách tiếp xúc của ta đối với mọi đối tượng và đương nhiên ta hoàn toàn không có khả năng chấp nhận sự thật để sống.

Sống không hiểu được sự thật là ta đang sống trong sự hư dối. Và không có khả năng chấp nhận sự thật để sống, thì sự sống của ta càng tăng thêm sự dối láo.

Ở trong đời không có ai bảo rằng, kẻ nói dối là người cao thượng và người sống trong sự dối láo, cũng như bị những kẻ khác dối láo là người có phước đức và hạnh phúc bao giờ!

Ta thực tập sự buông bỏ tâm chấp ngã trong ta bao nhiêu, thì ta sẽ nghe, nhìn, thấy, hiểu và tiếp xúc được sự thật nơi mọi đối tượng bấy nhiêu. Ngay cả sự thật bị bôi nhọ hay đánh bóng.

Buông bỏ tâm chấp ngã và những gì liên hệ với tâm ấy, thì mọi tai họa đều biến thành phước đức và tự thân phước đức trong ta tự tròn đầy.

 

HT. Thích Thái Hòa

Các tin tức khác