Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Sen nở hồ tâm

31/07/2018 20:47
Thước đo của một người tu hay đang hướng tâm tu không phải là kiến thức nhiều, nghe nhiều, đọc nhiều, hoat động từ thiện hay truyền bá Phật pháp nhiều. Mà là Chánh Niệm Tỉnh Giác, bớt tham-sân-si, chấp ngã, sống với bốn tâm cao thượng Từ, Bi, Hỉ, Xã, và không phân tích, chỉ trích mọi người. Điều này được phản ảnh qua ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, lắng đọng của người đó.

Xin hiểu, ''Không phân tích, chỉ trích '' trong đoạn văn trên đây hoàn toàn khác với không góp ý xây dựng, cảnh tỉnh, khuyên nhắc..- Phân tích, chỉ trích thường là khuynh hướng của thói quen ưa soi mói và  rêu rao lầm lỗi của người khác, đây là biểu hiện của những tâm thái tiêu cực. Góp ý xây dựng, cảnh tỉnh, khuyên nhắc.. phải là hành động xuất phát từ lòng Thương Yêu Chân Thành, muốn người khác hoàn thiện và tốt hơn.

Vậy khi chuẩn bị góp ý, chỉ lỗi người khác, điều bạn cần làm trước tiên đó là xét xem những lời mình sắp nói ra được khởi đi từ động cơ nào, nói ra với tâm thương yêu hay với tâm dè bỉu, chỉ trích.

Kinh Pháp Cú đức Phật có dạy:

Muốn khuyên, muốn dạy dỗ ai
Trước tiên hãy tự sửa nơi chính mình.
Đích thân gương mẫu thực hành
Rồi sau mới dạy điều lành, điều hay!
Sửa mình quả thật khó thay!

(Kinh Pháp cú 159)
Namo Buddhaya

Bodhgaya Monk

Các tin tức khác