Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Đạo Phật là nghệ thuật để sống an vui
  Đạo Phật là nghệ thuật để sống an vui

  Đạo Phật là nghệ thuật để sống an vui. Dĩ nhiên, an vui có nhiều cấp độ, từ bậc thấp, bậc trung đến bậc cao. An vui cao tột là an vui không còn bị những hoàn cảnh làm cho giảm sút, hư hoại.

  >>> Xem thêm
 • Phật dạy pháp 'trừ sầu lo'
  Phật dạy pháp 'trừ sầu lo'

  Để an vui, người con Phật hằng quán sát vô thường là đặc tính của thế gian. Trong vũ trụ này, chỉ có sự vô thường mới thực sự thường hằng. Nói cách khác là không hề có sự vĩnh cửu, thường hằng. Đây là tuệ giác lớn mà chúng sinh cần có để vượt ra khỏi khổ.

  >>> Xem thêm
 • Tam bảo lực chuyển hóa nghiệp thức của thú vật
  Tam bảo lực chuyển hóa nghiệp thức của thú vật

  Đức Phật là đấng cha lành của muôn loài. Tâm từ bi của Phật bao phủ muôn loài. Tuệ giác vô thượng của Phật tỏ rõ quy luật vận hành của muôn loài trong Pháp giới. Pháp Phật có công năng rửa sạch phiền não, nhiễm ô của muôn loài.

  >>> Xem thêm
 • Đem Phật vào lòng, đem kinh vào lòng
  Đem Phật vào lòng, đem kinh vào lòng

  Khi Phật còn là thái tử, đã đem Phật vào lòng, đem pháp vào lòng. Ngài cho biết tất cả tiền kiếp của Ngài đã từng gặp nhiều vị Phật, mỗi vị Phật đã dạy Ngài một pháp bí yếu và Ngài đã đem pháp của chư Phật vào lòng, mới tạo thành Pháp thân của Phật.

  >>> Xem thêm
 • Kính thuận với cha mẹ
  Kính thuận với cha mẹ

  Kính thuận với cha mẹ là một trong những phẩm chất đạo đức căn bản của người con Phật.

  >>> Xem thêm
 • Quán Thế Âm Bồ Tát nghĩa là gì?
  Quán Thế Âm Bồ Tát nghĩa là gì?

  Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của Từ Bi, ngài phát Đại Nguyện thực hiện từ bi cứu khổ cứu nạn tất cả chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi. Phật Tử chúng ta dù tu theo pháp môn nào cũng phải niệm hồng danh Ngài...

  >>> Xem thêm
 • Trong Một Nắm Tay
  Trong Một Nắm Tay

  Trong con đường học Phật, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy như mình bị lạc lỏng trong một khu rừng mênh mông, bị tràn ngập với vô số những giáo lý và lời dạy khác nhau.

  >>> Xem thêm
 • Bí quyết để sống lâu theo quan điểm Phật giáo
  Bí quyết để sống lâu theo quan điểm Phật giáo

  Sống thọ là mong muốn của mọi người. Nhưng để kéo dài sự sống, cần có rất nhiều yếu tố: ăn uống điều độ, sinh hoạt là mạnh là bí quyết để khỏe mạnh và sống lâu. Nhưng với đạo Phật, yếu tố để sống lâu cần phải có tâm hồn trong sạch và thực hành những điều phước thiện.

  >>> Xem thêm