Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Bản chất của tâm
  Bản chất của tâm

  Bản chất của tâm là không thương, không ghét, không trách móc ai. Nó ở yên như thế - trong điều kiện thật thuần khiết, rõ ràng và trong sạch. Nó ở yên, không vui, không buồn, không có bất cứ cảm thọ nào. Đó là trạng thái chân thật của tâm.

  >>> Xem thêm
 • Mười cách tạo phước báu
  Mười cách tạo phước báu

  Đức Phật kết luận rằng tâm làm chủ, dẫn đầu các pháp. Tâm là kẻ thực hiện cũng vừa là kẻ nhận lãnh những hành động do chính mình làm. Tâm là vị chủ nhân ra lệnh cho kẻ đầy tớ của mình là thân nói năng và hành động.

  >>> Xem thêm
 • Theo thầy
  Theo thầy

  Muốn hành thiền tiến bộ, bạn phải có một vị thầy để dạy dỗ và hướng dẫn bạn.

  >>> Xem thêm
 • Tránh so sánh
  Tránh so sánh

  So sánh mình với người khác có thể gây tổn hại đến hạnh phúc và lòng tự trọng của mình.

  >>> Xem thêm
 • Thiệt thòi khó chịu
  Thiệt thòi khó chịu

  Lời này là của người không biết mới nói, chứ người có chút trình độ chắc không nói như thế. Sao vậy? Vì từ dưới chúng sanh lên đến chư Phật, hai chữ "thiệt thòi" này không ai tránh khỏi.

  >>> Xem thêm
 • Chúng sanh
  Chúng sanh

  Nói về hết thảy chúng sanh trong thế gian, thì loài sanh từ trứng (tức noãn sanh) là do yếu tố "tưởng" loài thai sanh do yếu tố "tình", loài thấp sanh do yếu tố "hợp" loài hóa sanh do yếu tố "ly" tóm lại là do "tình, tưởng, hợp, ly," mà biến hóa, chiêu cảm mà thọ nghiệp, theo nghiệp mà thọ báo, mỗi loài một khác.

  >>> Xem thêm
 • Lướt sóng mà đi
  Lướt sóng mà đi

  Ta về biển là ta có cơ hội tiếp xúc với biển, để thấy biển qua tâm và thấy tâm qua biển. Biển có những tính chất nào mà ta có thể tiếp xúc và học tập được từ nơi những tính chất ấy để chuyển hóa tâm ta. Ta có thể tiếp xúc và thấy rõ biển qua các tính chất như sau:

  >>> Xem thêm
 • Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la (Mahā Rahulovāda sutta)
  Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la (Mahā Rahulovāda sutta)

  Đức Phật giáo giới Đại Đức La-hầu-la. Bài giảng được gọi là Kinh Mahā Rahulovāda và nó được ghi trong kinh Trung bộ II, tr 86-87

  >>> Xem thêm