Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Định Vô lượng nghĩa
  Định Vô lượng nghĩa

  Khi Thái tử Sĩ Đạt Ta thực tập thiền định theo đạo sĩ Kamala, Ngài đạt được Ly sanh hỷ lạc thì không lệ thuộc cuộc sống về tình cảm và cũng không lệ thuộc ăn uống ngủ nghỉ, đói khát, nóng lạnh; tâm hồn Ngài trong sáng, phiền não tiêu tan.

  >>> Xem thêm
 • Nuôi dưỡng chánh niệm trong từng phút giây
  Nuôi dưỡng chánh niệm trong từng phút giây

  Dù ta đang ở đâu, giữa một thành phố náo niệt hay tại một vùng quê êm ả hay trên đỉnh thâm sơn, lúc nào chúng ta cũng cần phải giữ gìn và bảo vệ chúng ta bằng chánh niệm và bằng sự chọn lựa cẩn thận nơi chúng ta ở.

  >>> Xem thêm
 • Có hay không sự tồn tại của bản hữu
  Có hay không sự tồn tại của bản hữu

  Dựa trên cơ sở nào mà chúng ta đi đến kết luận rằng không có bất cứ điều gì thực sự có tồn tại bản hữu? Chúng ta có thể liên hệ điều này với kinh nghiệm cá nhân của chính mình.

  >>> Xem thêm
 • Vị thế của Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc
  Vị thế của Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc

  Ngay từ buổi đầu, Phật giáo du nhập vào nước ta bằng con đường hòa bình nên đã có sự gắn bó và hòa nhập với dân tộc trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc. Phật giáo từ thuở ban đầu đã nghiễm nhiên trở thành một tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn đối với một dân tộc.

  >>> Xem thêm
 • Báo ứng hiện đời: Vì sao không nên sát sinh?
  Báo ứng hiện đời: Vì sao không nên sát sinh?

  Đã là Phật tử thì quý vị phải thấu suốt lý nhân quả khó nghĩ lường này và tin sâu không nghi. Nếu tin sâu nhân quả thì quý vị sẽ tự nguyện hành thiện, trì giới, trường trai và không còn dám sát sinh.

  >>> Xem thêm
 • Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp
  Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp

  Giáo lý Phật thường được chia ra ngũ thời và bát giáo. Trong ngũ thời, thời đầu tiên là thời A-hàm được Phật thuận thế nói ra, nghĩa là Ngài tùy hoàn cảnh, tùy người mà thuyết pháp giáo hóa thích hợp để giúp họ được lợi ích, an vui, giải thoát.

  >>> Xem thêm
 • Nên tu pháp môn gì khi mới vào cửa Phật?
  Nên tu pháp môn gì khi mới vào cửa Phật?

  Khi phát tâm tu hành cần phải chọn một pháp môn thuận lợi nhất, tâm bất an thì tu Thiền, thân bất an thì tu Tịnh độ. Tâm bất an thì quán chiếu các pháp giai không, thân bất an thì quán niệm Phật cho thanh tịnh.

  >>> Xem thêm
 • Ai đích thực là người có tài sản lớn?
  Ai đích thực là người có tài sản lớn?

  Chỉ có gia tài Phật pháp mới thật sự giàu có và bền vững. Làm giàu tinh thần tức thành tựu tịnh tín bất động với Tam bảo và Giới luật mới thực sự là giàu, rất giàu, có tài sản lớn, có danh xưng lớn...

  >>> Xem thêm