Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Tẩu thoát
  Tẩu thoát

  Năng lực của pháp hành nầy đưa ta ra khỏi vòng quanh sanh và tử.

  >>> Xem thêm
 • Giá trị bình yên
  Giá trị bình yên

  Giá trị thật sự của cuộc đời là sự bình yên trong tâm hồn. Chỉ có một tâm hồn bình yên mới mang lại đời sống hạnh phúc viên mãn.

  >>> Xem thêm
 • Chuyển hóa
  Chuyển hóa

  Thiền sư Ryokan đã hiến trọn đời mình cho việc tu thiền.

  >>> Xem thêm
 • Tu là buông xả
  Tu là buông xả

  HỎI: Thưa thầy, con đọc kinh thấy Phật dạy tu là phải buông xả tất cả. Nhưng khi tâm trí buông xả thì ảnh hưởng đến nhân tình và sinh hoạt hằng ngày không tốt. Còn nếu nhiệt tình tích cực làm việc thì ảnh hưởng đến tâm trí, tâm trí chao động khó thanh tịnh. Con muốn tu tâm trí được an tịnh mà việc làm vẫn tích cực. Vậy con phải

  >>> Xem thêm
 • Tùy duyên phải lý sự đầy đủ
  Tùy duyên phải lý sự đầy đủ

  Tùy duyên phải lý sự đầy đủ, tùy duyênthường hiện hữu, không nghiêng không lệch một bên. Đó mới gọi là tùy duyên sâu xa.

  >>> Xem thêm
 • Giờ phút nào cũng là giờ phút của sự hiến tặng
  Giờ phút nào cũng là giờ phút của sự hiến tặng

  Xin quí vị đừng đánh mất cơ hội để đón nhận những giọt sương mai, đón nhận những giọt tuyết trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Đừng đánh mất cơ hội để được tiếp xúc với cây cam. Cây tùng của thiền sư Triệu Châu đâu phải nằm bên Tàu! Nó nằm ngay ở đây! Hằng ngày mình đi ngang qua, mình không dòm ngó tới, tại vì mình nghĩ có một cái gì quan

  >>> Xem thêm
 • Vậy thế nào là người có trí tuệ ?
  Vậy thế nào là người có trí tuệ ?

  Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật đã nhiều lần đề cập đến người có trí : ‘ Người có trí là người có nghe lời dạy của Đức Phật, có tu tập hành trì đúng như lời Phật dạy, biết rõ sự sanh diệt của các pháp. Người ấy biết rõ: đây là lậu hoặc, đây là lậu hoặc tập khởi, đây là lậu hoặc đoạn diệt, đây là con đường đi đến lậu hoặc đoạn

  >>> Xem thêm
 • Cái chết có trong sự sống
  Cái chết có trong sự sống

  Thấy rõ cái chết trong cái sống, nên chúng ta cần phải quán kỹ cái chết ngay trong cái sống, chớ không phải ở nơi nào xa xôi.

  >>> Xem thêm