Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Trí viên giác chiếu soi vô minh
  Trí viên giác chiếu soi vô minh

  Đức Phật dạy niệm Phật để dẹp hết các lăng xăng lộn xộn trong đầu, niệm tới vô niệm thì thấy Phật Di-đà. Còn người tu Thiền dẹp tâm hư dối vọng tưởng đảo điên, lặng hết những thứ ấy thì được định, chứng A-la-hán vào Niết-bàn.

  >>> Xem thêm
 • Thế gian vô thường
  Thế gian vô thường

  Thế gian là tạm bợ, cuộc đời thật ngắn ngủi không chắc chắn, chúng ta luôn nhớ để sống với nhau không ngăn cách. Người đời không hiểu nên có những kiến chấp làm cuộc sống ngăn cách tạo thành cuộc sống khổ đau. Là người học theo pháp Phật biết rõ cuộc đời ngắn ngủi, không ai sống mãi ở thế gian để làm đối tượng ngăn cách.

  >>> Xem thêm
 • Thực tập chuyển hóa
  Thực tập chuyển hóa

  Người học Phật cần khéo biết chuyển hóa mê lầm, thường soi xét lại nội tâm mình để thấy được những lỗi lầm, điên đảo và kịp thời chuyển hóa, ngăn ngừa. Còn nhìn ra ngoài thì không thấy. Thông thường người ta hay thích nhìn ra ngoài nhiều hơn nhìn lại mình. Phật dạy chúng sanh hay sống hướng ngoại, chính thói quen đó làm cho

  >>> Xem thêm
 • Nhờ công đức sám hối tội sát sinh từ vô thủy được sống trường thọ
  Nhờ công đức sám hối tội sát sinh từ vô thủy được sống trường thọ

  Ỷ sức mạnh giết hại loài vô tội ăn thịt, chỉ sướng miệng một lúc, được chút vị ngon, bất quá vì ba tấc lưỡi mà phải mang lấy tội báo kiếp kiếp đời đời.

  >>> Xem thêm
 • Thước đo của tình thương
  Thước đo của tình thương

  Có một vị Thiền sư nhặt được một đứa bé bên ven đường đem về nuôi. Đứa bé theo năm tháng lớn dần lên và cùng ở với vị Thiền sư tu học trong rừng. Hằng ngày đứa bé đều được Sư Phụ chỉ dạy đạo lý rất rõ ràng về từ bi và trí huệ. Thấm thoát mà đã hơn hai mươi năm.

  >>> Xem thêm
 • Phúc báo của việc tín thọ giới luật
  Phúc báo của việc tín thọ giới luật

  Thuở xưa Đức Phật diễn nói Kinh Pháp cho hàng trời người ở tại Tinh xá Kỳ Viên gần thành Phong Đức. Bấy giờ có hai vị Khất Sĩ mới xuất gia ở thành Vương Xá và muốn đến bái kiến Đức Phật.

  >>> Xem thêm
 • Tám phương cách giữ tâm được bình an trong cuộc sống
  Tám phương cách giữ tâm được bình an trong cuộc sống

  Hằng ngày chúng ta phan duyên theo trần cảnh, phóng túng theo dục lạc không thấy sự biến thiên từng giây phút của tâm, vậy nhưng chúng ta lại vọng cầu, vọng tưởng một cách điên đảo, cầu cho cuộc sống bình yên

  >>> Xem thêm
 • Những câu chuyện về nhân quả báo ứng
  Những câu chuyện về nhân quả báo ứng

  Nhân quả là quy luật tồn tại khách quan trong cuộc sống, không do bất cứ một ai tạo dựng. Đức Phật là người phát hiện ra quy luật nhân quả nhưng không phải là người tạo dựng ra luật nhân quả.

  >>> Xem thêm