Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Luận về ngu và biết
  Luận về ngu và biết

  Ngu là khổ, vì ngu nên khi tiếp xúc với mọi sự sống không biết gì để ứng xử cho thích họp, khiến khổ thọ phát sinh. Ngu thuờng sinh khởi khổ thọ cho ta. Ngu làm cho đời sống dẫn sinh từ khổ thọ này đến khổ thọ khác và đua đời sống của ta đi từ bóng đêm này đến bóng đêm khác.

  >>> Xem thêm
 • Một vị Bụt chưa đủ
  Một vị Bụt chưa đủ

  Thầy dừng lại một chút rồi nói tiếp một cách nhỏ nhẹ: “một vị Bụt chưa đủ, ta cần nhiều vị Bụt”.

  >>> Xem thêm
 • Ô nhiễm tâm linh
  Ô nhiễm tâm linh

  “Chúng ta nên nói nhiều hơn về vấn đề ô nhiễm tâm linh. Khi chúng ta ngồi lại với nhau và lắng nghe chuông, ta làm lắng dịu thân và tâm mình.

  >>> Xem thêm
 • Người Phật tử đến chùa bằng cái tâm nào?
  Người Phật tử đến chùa bằng cái tâm nào?

  Đức Phật đã từng dạy tứ chúng rằng tâm chúng sanh nói phức tạp thì nó phức tạp vô cùng, mà nói đơn giản thì nó cũng đơn giản vô cùng. Phức tạp ở chỗ tâm là cái gì không ai thấy, không ai biết. Nó không lớn, không nhỏ, không dài, không ngắn.

  >>> Xem thêm
 • Khéo sống tùy duyên
  Khéo sống tùy duyên

  Có câu chuyện vui trong nhà thiền rất có ý nghĩa: Hai huynh đệ trong thiền viện đang đi trên đoạn đường, trời vừa mưa xong nên đường lầy lội, phải lội qua một con suối cạn.

  >>> Xem thêm
 • Mặc áo Như Lai
  Mặc áo Như Lai

  Áo Như Lai là gì? Phật dạy áo Như Lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Chữ nhẫn nhục này có nhiều người hiểu theo nghĩa tiêu cực, cho rằng nhẫn là nhục. Vì nhẫn nên chịu thua, vì thua nên nhục. Nghĩ như vậy là sai lầm.

  >>> Xem thêm
 • Ước hẹn với sự sống
  Ước hẹn với sự sống

  Dừng lại và nghỉ ngơi là phép thực tập rất thực tiễn và cần thiết cho nếp sống của thời đại chúng ta.

  >>> Xem thêm
 • Trị liệu bệnh khổ
  Trị liệu bệnh khổ

  Trong nghi thức cầu an của một số truyền thống Phật giáo hiện nay, đọc tụng Bảy giác ý (Thất giác chi) được ứng dụng phổ biến.

  >>> Xem thêm