Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Số phận con người sớm được an bày nhưng sự lưa chọn là điều quan trọng

09/09/2015 17:21
Tào Bân là một vị tướng đời nhà Tống, giúp Tống Thái Tổ bình định thiên hạ, có công lao chinh chiến hiển hách.

Có một lần Tào Bân gặp một vị cao nhân tên Trần Đoàn. Trần đoàn là người có học vấn uyên bác,giỏi xem tướng thuật, ông ta xem qua  tướng mạo của Tào Bân rồi nói” Ông thời niên thiếu giàu sang phú quý, nhưng về già lại không có phúc, vậy mỗi lần xuất binh chinh chiến ông nên khoang hồng độ lượng, gieo trồng một chút phúc đức cho tuổi già”. Tào Bân nghe theo  liền ghi nhớ tin theo.

Về sau Tào Bân nhận lệnh dẫn quân chinh phạt Giang Nam, vì không chịu cảnh dân chúng lầm than nên ông  giả bộ bệnh không chịu nhận lệnh. Bạn bè và tướng sĩ trong triều đều dồn dập đến thăm ông.Tào Bân trả lời các tướng sĩ hỏi thămvề bệnh tình của ông “ Bệnh của ta không thuốc  gì có thể chữa khỏi được,nhưng chỉ cần mọi người thành tâm thành ý thệ nguyện rằng khi tiến đánh Giang Nam, quyết không được giết hại người nào, như vậy thì bệnh của ta tự nhiên khỏi hẳn”.

Các tướng nghe xong liền nghe lời của Tào Bân dâng hương phát nguyện đứng như vậy. Nào ngờ lời của Tào Bân lại được lòng của dân Giang Nam, họ rủ nhau mang lương thực nghênh đón quân sĩ triều đình.Trận chiến  không dung võ lực mà giành được Giang Nam, bảo toàn đươc hàng  ngàn vạn sinh mệnh.Sau khi giành chiến thắng trở về, ít lâu Tào Bân gặp lại Trần Đoàn và nói với ông: “ Thật kì lạ! Mấy năm trước, ta nhìn tướng mạo của ông và khẳng định ông là người không có phúc về già. Nhưng bây giờ, tướng mạo của ông đã thay đổi rồi, ánh kim quang hiện  đầy trên khuôn mặt, nhất định có thể tăng thêm  bổng lộc  và kéo dài thọ mạng, hậu phúc vô lượng”

Tào Bân hỏi: Ông nói kim quang là có ý gì?

Trần Đoàn trả lời: “Kim quang chính là ánh sang hiển hiện  của đức, người tích nhiều đức mới có kim quang, không chỉ tăng thêm tuổi thọ mà còn để lại phúc cho con cháu”. Tào Bân quả nhiên ứng với lời tiên đoán của Trần Đoàn, về già được hưởng phước, sống an nhàn, thọ 69 tuổi, ông được phong làm Tế dương quận vương. Ông sinh được ba người con trong đó có ba người nổi tiếng lừng lẫy con cháu đời sau cũng đều vinh hiển vô cùng.

         Theo secretchina

Các tin tức khác