Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Đời sống phạm hạnh

26/09/2013 14:46
Bạch đức Thế Tôn, là người xuất gia, chúng con may mắn được thực tập sống đời sống phạm hạnh; giới luật và uy nghi bảo hộ cho chúng con, không để cho chúng con sa lầy trong vũng bùn tà dục.

Là người tại gia, chúng con không có may mắn được sống hăm bốn giờ một ngày trong môi trường thực tập miên mật của tăng thân xuất gia, chúng con biết chúng con phải thực tập giới thứ ba cho thật vững chãi và nhất quyết không để cho những hình ảnh và những âm thanh phi lễ tưới tẩm hạt giống tà dục nơi chúng con. Chúng con nguyện sử dụng thì giờ rỗi rảnh của chúng con để học hỏi giáo pháp, nghe kinh, tụng kinh, tham dự pháp đàm và tổ chức cho nhau tu học hoặc tham gia các công tác văn hóa và xã hội có công dụng giúp người và độ đời. Hễ có cơ hội là chúng con sẽ lên chùa tham dự các khóa tu, các thời pháp thoại và pháp đàm. Chúng con nguyện sẽ tham dự đều đặn những ngày bố tát tụng giới. Và chúng con nguyện nuôi dưỡng tâm bồ đề trong chúng con càng ngày càng lớn, bởi vì chúng con biết rằng khi năng lượng hiểu biết và thương yêu đã hùng hậu chúng con sẽ không còn bị quân binh của tà dục lôi cuốn nữa.


Bạch đức Thế Tôn, là người xuất gia con biết rõ rằng lý tưởng của người xuất gia chỉ có thể thực hiện được với sự cắt bỏ hoàn toàn những ràng buộc đối với ái dục, cho nên con nguyện thực tập tất cả mọi giới điều và uy nghi trong giới bản để có thể tự bảo hộ cho con và bảo hộ cho kẻ khác. Con biết hành động dâm dục của con sẽ làm tan vỡ cuộc đời xuất gia của con và làm hại đến cuộc đời của kẻ khác và không cho con thực hiện được lý tưởng cứu độ chúng sinh của mình. Con nguyện không xem thường những uy nghi đã được chế tác ra để giúp con bảo vệ tự do, không bao giờ dám cho đó là những giới điều nhỏ nhặt. Con sẽ không dám tự cho là mình đã đủ tự tại, đã đủ hùng lực, và không cần đến sự thực tập những uy nghi mà Bụt đã chế tác. Con biết ái sẽ đưa đến dục, và hình tướng của ái rất vi tế, nếu con không tự bảo hộ bằng các uy nghi thì chất liệu của ái sẽ có cơ hội cắm rễ vào thân tâm con.


Con biết hạt giống của ái đang có mặt trong con và chỉ chờ được tưới tẩm để cắm rễ , đâm chồi và nẩy lộc. Một khi năng lượng ái nhiễm đã phát hiện, con sẽ mất bình an trong thân tâm, và ái nhiễm sẽ thiết lập những chướng ngại lớn trên con đường tu tập của con. Con nguyện không tìm cơ hội để có mặt một mình bên cạnh người khác phái mà con có cảm tình, để nói lên những câu nói hay làm những cử chỉ có thể tưới tẩm hạt giống ái nhiễm nơi con và nơi người ấy, dù người ấy là người xuất gia hay tại gia. Con biết cùng là đệ tử của đức Thế Tôn, chúng con phải xem nhau như anh em hay anh chị em trong một nhà, và tình huynh đệ có thể nuôi dưỡng và bảo hộ chúng con trên con đường thực tập và hoằng hóa. Chúng con xin hứa với đức Thế Tôn là trên phương diện tình cảm, chúng con sẽ không đi xa hơn tình huynh đệ, và giới luật uy nghi và sự bảo hộ giáo giới của các bạn đồng tu trong tứ chúng là những phương tiện thiết yếu để giúp chúng con xây dựng tình huynh đệ và ngăn ngừa chúng con không để chúng con đi vào đường ái nhiễm. Chúng con nguyện luôn luôn lắng nghe những lời cảnh sách và giáo giới của tăng thân, và mỗi khi được một phần tử của tăng thân nhắc nhở  rằng chúng con đã bắt đầu có những triệu chứng vướng mắc tình cảm thì chúng con sẽ chắp tay tiếp nhận lời nhắc nhở mà không tìm cách minh oan, oán trách hoặc hờn giận người đã nhắc nhở mình.

Địa Xúc


Con xin thành kính lạy xuống ba lạy trước đức Thế Tôn và đức Tôn Giả luật sư Ưu Ba Ly. (C)

 

Sư ông Làng Mai

Các tin tức khác