Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Quán chiếu nhìn sâu

 • Hình hài và thọ mạng
  Hình hài và thọ mạng

  Bạch đức Thế Tôn, con thấy được thân tứ đại này không đích thực là con, con không bị giới hạn trong hình hài này.

  >>> Xem thêm
 • Có mặt với mọi loài
  Có mặt với mọi loài

  Bạch đức Thế Tôn, con thấy con là sự sống mầu nhiệm đang dàn trải trong không gian.

  >>> Xem thêm
 • Dòng tâm linh và huyết thống
  Dòng tâm linh và huyết thống

  Bạch đức Thế Tôn, con ý thức trong con về sự có mặt của dòng sinh mạng của tổ tiên và của con cháu.

  >>> Xem thêm
 • Ấn địa xúc
  Ấn địa xúc

  Bạch đức Thế Tôn, con nhớ trước ngày Ngài thành đạo dưới cội bồ đề, Ma Vương có xuất hiện và hỏi Ngài những câu hỏi với mục đích là để làm cho Ngài nản chí.

  >>> Xem thêm
 • Học hạnh của đất
  Học hạnh của đất

  Bạch đức Thế Tôn, con biết rằng một trong những người anh lớn trong giáo pháp của chúng con là Bồ Tát Địa Tạng, một vị bồ tát lớn có hạnh nguyện rất cao thâm: chừng nào địa ngục chưa trống không thì Ngài vẫn chưa dừng nghỉ công việc hóa độ.

  >>> Xem thêm
 • Nương tựa hơi thở
  Nương tựa hơi thở

  Một hơi thở vào có thể dài từ bốn tới mười giây, một hơi thở ra có thể tương tự hoặc dài hơn.

  >>> Xem thêm
 • Cùng tăng thân ở lại
  Cùng tăng thân ở lại

  Bạch đức Thế Tôn, Ngài là một đứa con của trái đất và Ngài đã chọn trái đất để làm đạo tràng hành đạo của Ngài.

  >>> Xem thêm
 • Ở nhà Như Lai
  Ở nhà Như Lai

  Bạch đức Thế Tôn, con không biết nhờ phước duyên nào mà kiếp này con đã được may mắn làm đệ tử đức Thế Tôn và tham dự vào sự nghiệp của Ngài.

  >>> Xem thêm