Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Tôi muốn ăn chay trường nhưng sợ bị bệnh, phải làm sao?

13/06/2020 20:36
Hỏi: Tôi muốn ăn chay trường nhưng sợ bị bệnh, nhưng buộc phải ăn mặn, nhưng bù lại tôi niệm Phật rất khẩn thiết cầu xin Phật, chẳng lẽ nào Phật nở bỏ tôi sao?

Đáp: Bệnh đau chính Phật nói là do quả báo sát sanh ăn thịt mà ra chớ không phải tại ăn chay. Nếu quý vị không tin thì hãy đến các bệnh viện lớn hỏi các bệnh nhân coi họ có ăn chay không mà sao bị bệnh? Đây đủ làm bằng chứng là không phải tại ăn chay mà bệnh. Còn như nói Phật nào nỡ bỏ không tiếp...thì không phải đâu, Phật từ bi muốn cứu độ nên mới dạy rành rẽ để Phật tiếp độ. Nhưng tại mình không nghe theo là tự mình đã bỏ mình, lại đổ thừa  Phật thì càng mang tội nặng thêm.

 

Thầy Thích Thiện Thuận

Các tin tức khác