Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Khi thấy phiền não chúng ta nên làm gì?

18/02/2022 19:57
Hỏi: Ngài dạy rằng: "Khi chánh niệm, chúng ta thấy những phiền não sanh khởi trong tâm nhưng chúng ta không có quyền lực gì để xua đuổi chúng. Như vậy, khi thấy phiền não chúng ta nên làm gì?

Trả lời:

 

Phiền não là những tâm sở. Nếu không hành thiền, chúng ta sẽ không thấy được chúng. Có tâm sở tham, sân, si là có vô minh ở đó. Chúng ta không có quyền lực đuổi phiền não ra khỏi tâm vì không có vấn đề "tôi, ta" trong giáo Pháp của Đức Phật.

Nhưng nếu chúng ta chánh niệm, cái chánh niệm sẽ làm việc cho chúng ta. Khi biết có bóng tối, chúng ta không thể lấy quyền lực hay sức mạnh của tâm mà xua đuổi bóng tối được. Nhưng nếu chúng ta bật đèn lên, ánh sáng sẽ xuất hiện. Khi có ánh sáng, bóng tối sẽ tự động mất đi. Đó là công việc của Pháp Bảo.

Chính Pháp Bảo thiên nhiên chứ không phải "tôi" hay "ta" có quyền năng đuổi nó. Chỉ có ánh sáng mới đuổi được bóng tối. Chánh niệm là một tâm sở. Nếu chúng ta chánh niệm được một lúc, chúng ta có khả năng loại trừ bóng tối tham sân si được một lúc.

Qúy vị đang thực tập chánh niệm, hãy tin tưởng là chánh niệm sẽ xua đuổi phiền não trong tâm bạn.

Các tin tức khác