Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Nghiệp chướng xuất hiện nhiều phải làm sao?

01/03/2022 20:28
Hỏi: "Thưa Hòa thượng! Lúc chưa tu tập thì nghiệp chướng ít, nay dụng công tu tập thì nghiệp chướng dần xuất hiện nhiều. Như vậy, có phải do mình dụng công niệm Phật quá sức không? Kính xin Hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ!"

Đáp:

"Không nhất định như vậy! Cũng có nhiều người khi mới bước vào tu tập thì nghiệp chướng xuất hiện làm chướng ngại công phu. Có người khi công phu tu tập đắc lực, thì nghiệp chướng xuất hiện để khảo nghiệm.

Vậy ai đến khảo nghiệp chúng ta? Là những oan thân trái chủ trong đời quá khứ tìm đến. Khi Phật tử công phu niệm Phật đắc lực để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì họ tìm đến gây phiền não với mình, muốn cản trở ý nguyện của chúng ta.

Nếu gặp những trường hợp như thế, chúng ta khởi lòng từ bi, cầu nguyện cho họ, hy vọng họ không đến khuấy phá làm chướng ngại chúng ta nữa. Nếu chúng ta phát nguyện tu hành thành tựu vãng sinh về thế giới Cực Lạc thì quay trở lại cứu độ họ, nhất định họ sẽ chấp nhận và còn ủng hộ chúng ta nữa. Vãng sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc, chúng ta mới đầy đủ năng lực cứu độ chúng sinh."

Các tin tức khác