Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Hơi thở nuôi dưỡng

19/08/2013 08:31
Sống giữa cái xã hội bận rộn, ồn ào hiện nay, bạn nên biết dừng lại để thở thường xuyên.

Không phi ch vào thin đưng bn mi tp th. Bn nên tp th ngay trong lúc đang làm vic, lái xe, ngi trên xe buýt. Bt c  đâu, bn cũng nên tp th. Ti sao phi th? Bi hơi th là ngưi bn luôn bên bn, th giúp tâm bn tr v, th giúp bn bt căng thng, th giúp bn nhiếp tâm.

       Cuc đi là mt chuyến đi. Bn đng b th đng trong chuyến đi y. Bn phi là ngưi t ch, hãy nm ly tay lái ca con tàu đi mình, nên đi v hưng mt tri, hưng tnh thc, hưng lành mnh, có hoa lá xanh tươi, có tri xanh mây trng, có tình yêu tha th, bn s nếm đưc nim vui, hnh phúc trên ngay li đi.

       Có nhiu bài thi k có th giúp bn thc tp th nhưng bài ‘vào ra, sâu chm’ là d nht, căn bn nht, d đưa đến hiu qu. Mi ch là mt hơi th vào hay mt hơi th ra. Bn hãy th nhé:

"Vào, ra

Sâu, chm

Khe, nh 

Lng, cưi

Hin ti, tuyt vi ".

      Câu cui là" hin ti, tuyt vi ". Bn có th đc trong hai hơi th vào và hơi th ra. Bn cũng có th thc tp vi bài thi k sau đây: 

“Th vào, tâm tĩnh lng 
Th
ra, ming mm cư
An trú trong hi
n t
Gi
phút đp tuyt vi”

     “Th vào, tâm tnh lng.”

     Tâm bn đã tnh lng chưa? Nếu chưa thì bn nương nơi hơi th mà tr v. Cái tnh lng y luôn có trong tâm hn bn. Vn đ là bn cm nhn, bt gp nó. Đc xong câu này như ung đưc ngm nưc mát lnh thm dn c cơ th. Va th vào va đc thm câu này, bn cm thy c thân tâm êm du li và bnh tt trong bn đưc tr liu t t

   “Th ra, ming mm cưi.”

     Ý thc v n cưi cũng giúp bn tr v. N cưi cũng có công năng an tnh li tâm hn bn. Bn biết rng khi mm cưi, bn làm thư dãn nhng bp tht trên mt, nh hưng lành mnh ti toàn thân. Thư dãn là cánh ca m ra cho tế bào, mch máu, huyt đo thu hút thc ăn và năng lưng đ mnh khe. Bn mm cưi là bn làm ch đưc thân tâm. 

   “An trú trong hin ti.”

     Bn ngi đây. Bn biết bn đang đây. Ý thc rõ bn đang th, bn không nghĩ đến điu gì khác. Bn làm đưc mà, th đi.

       " Gi phút đp tuyt vi ".

       Ngi yên tnh như h thu, vng vàng như núi xanh. Bn tr v vi hơi th, vi n cưi, vi con ngưi chân tht. Còn nim vui nào ln hơn, hi bn!”

       Hơi th là công c đo đưc đ rung ca cm th và tâm tư. Hơi th báo cho bn biết bn đang vui, bun, thương, ghét... Đng lc ca tâm ý, tình cm có nh hưng rõ ràng đến tim mch, thn kinh và toàn b cơ th ca bn.

     ‘Hơi th vào’ cung cp dưng khí và đem năng lưng an lành ca tri đt đi vào cơ th ca bn đ tr liu nhng cơn đau, bt an, tt bnh. ‘Hơi th ra’ đy ra các cht thán khí, bnh tt, căng thng, lo âu, phin não ra ngoài. Bi vy, th có công năng tr liu thân th mà cũng làm lng du li cm th và tâm hn. Tâm đang bt an ch cn bn th vài hơi thì tâm bn an lc li lin. Thân đang mt mi ch cn th cho sâu thì thân bn khe khon tr li.

      Hơi th còn là nhp cu ni lin thân vi tâm. Tp th dng lên mt cây cu cho thân bt gp đưc tâm và tâm tìm thy đưc thân. Tâm không còn b thân đi hoang na. Và thân không còn cm giác cô đơn, trng vng na.

         Th trong mt giây đng h hay ít hơn, bn có th đưa thân tâm v trng thái hp nht. S tr v y nhanh như chp. Thân tâm hp nht là nn tng ca thin. Thân tâm hp nht là sc mnh tâm linh, là năng lưng căn bn đ bn hi ng vi s sng ngay bây gi  đây. Tp th giúp bn có kh năng hút năng lưng trong lành ca thiên nhiên, trái đt và tri cao đ làm ra sc sng cho bn. Vì thế, thin tp không phi là mt công vic lao nhc hay có tính thn quyn cao siêu, huyn hoc hay o tưng gì c mà là tp th, tr thành mt vi hơi th, m tung cánh ca ca thân tâm cho ánh nng đi vào, cho cơn mưa đi vào, cho v đp thiên nhiên đi vào...

       Gi tên hi th là tu ri. Không phi ch trong tư thế ngi thin bn mi gi tên ‘ra vào’ mà bn gi tên hơi th thưng xuyên khi bn git áo, tưi rau, lái xe, ra bát, đi cu, v.v… Chc chn bn s đt ti cái ngh thut cao nht v thin an ban. Bn s an trú mãi trong trng thái thân tâm nht như, nơi con ngưi toàn vn. 

 

Thầy Chân Pháp Đăng (Làng Mai)

Các tin tức khác