Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Được ý quên lời

21/03/2015 18:07
Thiền sư Động Sơn đến Lặc Đàm, gặp một vị tăng chức sự Thủ tọa Sơ đang thuyết pháp, ông không dẫn chứng kinh điển mà chỉ nghe nói : “Cũng rất kỳ ! Cũng rất kỳ ! Phật giới, đạo giới không nghĩ nghì”.

Thiền sư Động Sơn nghe xong, đến hỏi :

- Tôi không hỏi ý nghĩa Phật giới và đạo giới, chỉ hỏi câu này do ai nói ?

Thủ tọa Sơ im lặng không trả lời. Động Sơn lại hỏi :

- Vì sao không đáp ?

Thủ tọa Sơ không nhận nhược điểm, đáp rằng :

- Vui rồi, không sở đắc.

Động Sơn bẻ lại :

- Ông nói cái gì vui rồi, không sở đắc ?

Thủ tọa Sơ im lặng.

Động Sơn biết là gặp đối thủ, do đó ôn hòa nói :

- Phật và đạo chỉ là hai danh từ. Tôi chỉ hỏi ông, vì sao không dẫn chứng kinh điển để nói ?

Thủ tọa Sơ dường như gặp được cơ hội tốt, bèn hỏi :

- Kinh điển làm sao nói ?

Động Sơn vỗ tay cười to :

- Được ý quên lời !

 

Theo Thường Chiếu

Các tin tức khác