Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Cháo và trà

15/07/2015 20:41
Thiền sư Triệu Châu rất chú trọng Phật giáo trong sinh hoạt, sư ở bất cứ nơi nào cũng thể hiện thiền phong trong cuộc sống sinh hoạt. Có vài học tăng đến hỏi thiền, học tăng thứ nhất hỏi :

- Đệ tử mới vào tùng lâm, xin thầy khai thị.

Thiền sư Triệu Châu không đáp mà hỏi ngược lại :

- Ông ăn cháo xong chưa ?

Học tăng đáp :

- Ăn cháo xong rồi.

Thiền sư Triệu Châu chỉ dạy :

- Rửa bát đi.

Học tăng này nhân đó khai ngộ.

Học tăng thứ hai đến hỏi :

- Đệ tử mới vào tùng lâm, xin thầy không tiếc lời khai thị.

Thiền sư Triệu Châu không đáp mà hỏi ngược lại :

- Đến đây bao lâu rồi ?

- Mới đến hôm nay.

- Uống trà chưa ?

- Uống trà rồi.

- Đến nhà khách trình diện đi.

Học tăng thứ ba ở viện Quán Âm tham học với thiền sư Triệu Châu hơn mười năm, cho nên cũng đến hỏi :

- Đệ tử từ trước đến giờ tham học với thầy hơn mười năm mà chưa được thầy khai thị chỉ đạo, hôm nay xin thầy cho phép con xuống núi đến nơi khác tham học.

Thiền sư Triệu Châu nghe xong, cố tình làm vẻ kinh ngạc :

- Sao ông vu oan cho ta như thế ?

Từ khi ông đến đây, mỗi ngày ông đem trà đến, ta vì ông mà uống; ông dâng cơm, ta vì ông mà ăn; ông xá chào, ta gật đầu; ông đảnh lễ, ta cúi đầu, có lúc nào ta không chỉ dạy ông ? Sao ông vu oan ẩu tả cho ta !

Học tăng nghe xong, dùng tâm khởi nghĩ. Thiền sư Triệu Châu nói :

- Hiểu thì ngay đó liền hiểu, nếu dùng tâm phân biệt suy nghĩ thì cách xa đạo rồi !

Học tăng dường như có sở ngộ, hỏi :

- Làm sao bảo nhậm ?

Thiền sư Triệu Châu chỉ dạy :

- Chỉ hết tình phàm, không có thánh giải khác, nếu lìa vọng duyên, tức như như Phật.

 

Theo Thường Chiếu

Các tin tức khác