Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Giai thoại nhà thiền

 • Đi đường giữ gìn sức khỏe
  Đi đường giữ gìn sức khỏe

  Thiền sư Linh Huấn lúc tham học ở chùa Quy Tông – Đồ Sơn. Một hôm, khởi niệm xuống núi, sư đến từ giã Quy Tông. Quy Tông hỏi :

  >>> Xem thêm
 • Bánh đường
  Bánh đường

  Có học tăng đến tham vấn thiền sư Mục Châu Đạo Minh. Mục Châu hỏi :

  >>> Xem thêm
 • Cũng là như thế
  Cũng là như thế

  Thị giả thiền sư Pháp Khánh nhân đọc Động Sơn lục, đọc xong cảm kích nói :

  >>> Xem thêm
 • Nước mắt thiền sư
  Nước mắt thiền sư

  Một hôm, thiền sư Không Dã ra ngoài hoằng pháp, đi qua con đường núi đột nhiên gặp đám giặc cướp, tay cầm gươm đao đòi tiền mãi lộ.

  >>> Xem thêm
 • Ta cũng có lưỡi
  Ta cũng có lưỡi

  Thiền sư Quảng Huệ Nguyên Liễn lúc mới học đạo y chỉ dưới tòa của thiền sư Chân Giác tham thiền. Ban ngày phụ trách công tác Điển tọa trù phòng, chiều tối lo công khóa tu tập tụng kinh.

  >>> Xem thêm
 • Phật pháp không hai thứ
  Phật pháp không hai thứ

  Một hôm, Hàn Dũ đến tham vấn thiền sư Đại Điên Bảo Thông, hỏi:

  >>> Xem thêm
 • Mọi người đều có sẵn
  Mọi người đều có sẵn

  Thiền sư Pháp Nhãn Văn Ích đến Mân Nam tham vấn, giữa đường gặp tuyết rơi, sư tạm tá túc trong viện Địa Tạng. Vì tuyết rơi nhiều ngày nên sư ở đó đàm luận với thiền sư Quế Sâm rất khế hợp.

  >>> Xem thêm
 • Làm sao lãnh hội được
  Làm sao lãnh hội được

  Thiền sư Vân Môn sau khi khai ngộ nơi Mục Châu Trần Tôn Túc, bèn ra ngoài du phương. Tại Giang Châu, gặp viên quan Thượng thư Trần Tháo, Trần Thượng thư cũng là học giả nhà thiền, vừa gặp Vân Môn ông liền thử nghiệm hỏi :

  >>> Xem thêm