Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Giai thoại nhà thiền

 • Lật thuyền sanh tử
  Lật thuyền sanh tử

  Có vị học tăng đến tham bái thiền sư Tuyết Phong. Tuyết Phong hỏi :

  >>> Xem thêm
 • Thiền không phải vấn đáp
  Thiền không phải vấn đáp

  Có một thiền sư viết hai câu cho đệ tử tham cứu. Hai câu ấy như sau:

  >>> Xem thêm
 • Rửa mặt đổi tâm
  Rửa mặt đổi tâm

  Thiền sư Lương Khoan, một đời tu hành chưa từng giãi đãi một ngày, lúc ngài tuổi già, từ quê nhà truyền đến một tin tức, đứa cháu trai làm việc bất chánh, chơi bời cờ bạc, tán gia bại sản. Người cha quê nhà hy vọng ông cậu thiền sư này phát lòng từ bi rộng lớn cứu đứa cháu trai cải tà quy chánh, trở thành người tốt.

  >>> Xem thêm
 • Tùy duyên cuộc sống
  Tùy duyên cuộc sống

  Tùy duyên trong cuộc sống không có nghĩa là phó thác cuộc đời mình cho tự nhiên, cho xã hội quyết định.

  >>> Xem thêm
 • Nghi cái gì
  Nghi cái gì

  Thiền sư Cư Tuần ở núi Long Nha vì cầu đại triệt đại ngộ mà thành khẩn đến chỗ thiền sư Thúy Vi – Nam Sơn tham thiền, ở đó nhiều tháng mà không được thiền sư Thúy Vi gọi đến chỉ dạy. Một hôm, trống nổi dũng khí, sư chạy đến pháp đường, hỏi:

  >>> Xem thêm
 • Một đống củi
  Một đống củi

  Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu trụ ở Hồ Nam, có lần hỏi một vị học tăng mới đến tham học :

  >>> Xem thêm
 • Thật giả nói dối
  Thật giả nói dối

  Có lần thiền sư Đạo Quang hỏi thiền sư Đại Châu Hoài Hải :

  >>> Xem thêm
 • Thư mẫu thân
  Thư mẫu thân

  Thiền sư Huệ Tâm lúc còn sa-di mười lăm tuổi, sư thông minh lanh lợi, được vua gọi vào triều ban thưởng rất nhiều. Sư đem vật vua ban thưởng gởi về quê nhà cho mẹ để biểu dương hiếu ơn, nhưng người mẹ gởi lại cho một phong thơ thế này :

  >>> Xem thêm